osobowosc roku 2018

Nasza Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyna Strzała-Osuch została nominowana w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego

Nasza Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyna Strzała-Osuch została nominowana w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego. Nominowana została za stały rozwój Powiślańskiej Szkoły Wyższej, szczególnie za uruchomienie w 2018 r. studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo. A także za złożenie wniosków o uruchomienie trzech kolejnych kierunków studiów: Kosmetologia, Położnictwo, Inżynieria produkcji; sukces w aplikowaniu o środki europejskie oraz wdrożenie 4 projektów w Powiślańskiej Szkole Wyższej – “Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa” – stypendia, staże i kursy dla 240 studentów pielęgniarstwa, “Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych”- dla pielęgniarek/pielęgniarzy, “Zintegrowana Powiślańska Szkoła Wyższa” – rozwój, modernizacja i unowocześnienie uczelni i kształcenia oraz ” Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”. Nawiązanie współpracy z ponad 20 jednostkami służby zdrowia na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; zarządzanie 4 projektami z zakresu współpracy międzynarodowej programu Erasmus+, w tym realizacja współpracy zagranicznej m.in. z: Turcją, Niemcami, Litwą, Słowacją, Libanem, Algierią, Irakiem, Syrią, Ukrainą, Albanią, Wielką Brytanią, Irlandią, Kosowem, Serbią, Rumunią i ponad 20 innymi państwami; aranżowanie i organizowanie wymian studenckich, kadry dydaktycznej i administracyjnej w ilości ponad 200 mobilności rocznie w obszarze Europy i Świata; organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Oblicza dobrobytu” oraz I międzynarodowych targów szkolnictwa wyższego – “Higher Education Fair Kwidzyn” z ponad 30 przedstawicielami partnerskich uczelni i instytucji zagranicznych; inicjator wielu aktywności prospołecznych uczelni – np. “Mikołajki z Powiślańską”, “Powiślańska dla WOŚP”; swoisty “Obieżyświat” promujący polską naukę i kształcenie na poziomie wyższym, jak również miasto Kwidzyn, powiat kwidzyński oraz Pomorze wśród partnerskich uczelni i instytucji na świecie (ponad 90 Partnerów zagranicznych).

osobowosc roku 2018

Zapraszamy do głosowania!!!
Wyniki można śledzić tutaj: https://dziennikbaltycki.pl/…/osobowosc-roku-2018%2C10029…/…