Ostatni dzień targów CSR, 8 edycji, których Powiślańska Szkoła Wyższa była…

 Ostatni dzień targów CSR, 8 edycji, których Powiślańska Szkoła Wyższa była uczestnikiem.
Ostatnie 3 interesujące panele jak również Jubileusz 20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce:
“Efekt motyla i problemy „splątane” – jak być odpowiedzialnym w obliczu niepewności. Wyzwania i rekomendacje dla biznesu”,
“Menedżerowie CSR 2020 – wyniki badania”,
“Efekt motyla i problemy „splątane” – jak być odpowiedzialnym w obliczu niepewności. Odpowiedź biznesu”.
Na zakończenie odbyło się Podsumowanie Targów CSR online. Jako uczestnicy całego tygodnia targów CSR 8, chcielibyśmy zachęcić Państwa do obejrzenia 5 dnia targów on line na stronie CSR, bądź całej relacji na YouTube, poniżej załączone są linki:
strona CSR: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/#2
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7PBECN6UZuo

 fb23.10.2020(1) 
 fb23.10.2020(2)  fb23.10.2020(3)