Musimy zdecydowanie stwierdzić, że …

Musimy zdecydowanie stwierdzić, że czas to już nie leci…on śmiga!?

Zakończył się miesiąc, kiedy mieliśmy możliwość w Powiślańskiej Szkole Wyższej być organizatorem praktyk dla uczennic z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Był to niezwykły czas – bardzo pouczający dla nas i mamy oczywiście nadzieję, że dla nich. Z naszej strony organizacja profesjonalnego stażu to z jednej strony było wyzwanie organizacyjne, a z drugiej jest to bardzo duży powód do dumy – dumy, że powierzono nam organizację praktyk, a także dlatego, że, naszym zdaniem, sprostaliśmy zadaniu!?

Panie Praktykantki zaś, uchylimy rąbka tajemnicy zawodowej ….były po prostu rewelacyjne.? Jednoznacznie zarazem musimy stwierdzić, iż cała kadra nauczycielska Zespołu Szkół nr 1 powinna być dumna z tak zaangażowanych i ambitnych uczennic. Z pełną odpowiedzialnością rekomendowaliśmy Panie Praktykantki do wyróżnienia na koniec roku, do którego jako Uczelnia również się włączymy.?

Brawo! ?

 20210315 112015