Ostatnio, w ramach naszych aspiracji międzynarodowych odbyło się webinarium dot. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej…

Ostatnio, w ramach naszych aspiracji międzynarodowych odbyło się webinarium dot. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej organizowane przez FRSE, w związku z niedawno ogłoszonym konkursem Akcji 2.

Celem projektów, w których również Powiślańska Szkoła Wyższa ma zamiar uczestniczyc, jest przede wszystkim przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

Powoli kończymy selekcję naszych zagranicznych i krajowych partnerów, będziemy na pewno informować o projekcie, gdyż to znowu coś nowego, innowacyjnego i 100% kreatywnego dla naszej społeczności akademickiej.