kurs gdansk1

22 czerwca 2017 r. w Gdańsku rozpoczął się kolejny Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie tym bierze udział 55 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

 kurs gdansk1

kurs gdansk2