Powiślańska Szkoła Wyższa jako jedna z dwóch uczelni w Polsce wzięła udział w największych targach euro-azjatyckich szkół wyższych w Istambule.

– Zainteresowanie studiowaniem w Polsce jest ogromne – mówi dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW, Prorektor ds. rozwoju i współpracy. Nawiązaliśmy wiele nowych relacji z uczelniami z Azji, a przede wszystkim rozszerzyliśmy naszą współpracę międzynarodową o nowych partnerów i nowe innowacyjne inicjatywy. Z dumą, może nie całkowicie obiektywnie ?, stwierdzamy, iż mieliśmy najbardziej efektowne stanowisko. Nasza Koordynator Paulina Osuch była, można śmiało powiedzieć, wręcz oblegana przez koordynatorów innych uczelni, mieliśmy swoiste “kolejki” do naszego stoiska ?. To zdecydowanie wielki sukces ?.