Wczoraj, w godzinach wieczornych odbył się pierwszy wykład z cyklu Naukowe wieczory wtorkowe z Powiślańską Szkołą Wyższą. Pierwszym prelegentem był Pan dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, prof.PSW. Pan profesor wygłosił wykład nt. “Jak się nie dać zmanipulować. Podstawy wizualizacji danych.”
Wykład, niezwykle interesujący, dał możliwość zapoznania się słuchaczy z wadami i zaletami poszczególnych wykresów obrazujących dane oraz z przedstawianiem informacji tak aby odczytywane one były z założonymi celami marketingowymi.
Panie Profesorze serdecznie dziękujemy ?