19.10 odbył się pierwszy z serii wykładów dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Toruniu, którego klasy prozdrowotne zostały objęte patronatem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Goszcząca na warsztatach w Grabowcu mgr Katarzyna Kostro szukała z młodzieżą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka są opłacalną inwestycją.