Przekazujemy informację od Ministra Edukacji i Nauki …

 

Szanowni Studenci,

przekazujemy informację od Ministra Edukacji i Nauki  dotyczącą ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności  będących podstawą otrzymania stypendium specjalnego.

 Pismo MEiN- DSW.WSS.604.12.2021.AP