Deklaracja Spolecznej Odpowiedzialnosci Uczelni

Pani p.o. Kanclerz podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dotyczącą zapewniania wysokiej jakości edukacji oraz do dbania o rozwój społeczności akademickiej

W dniu 16 listopada 2017 r. przedstawiciel Powiślańskiej Szkoły Wyższej mgr Natalia Parus- p.o. Kanclerz uczestniczyła w konferencji pt. “Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, której głównym celem było podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w myśl jej zasad przez Uczelnie wyższe i interesariuszy zewnętrznych biznesu. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, jako jedna z nielicznych Uczelni niepublicznych w Polsce, podpisała w tym dniu deklarację zobowiązując się do zapewniania wysokiej jakości edukacji oraz do dbania o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej.Deklaracja Spolecznej Odpowiedzialnosci Uczelni

W Deklaracji podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również potrzeba pielęgnowania wartości akademickich. Wskazano także na potrzebę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjać budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

Szczegółowe punkty Deklaracji odnoszą się do czterech obszarów pracy uczelni:

 – punkty 1, 2 i 3 dotyczą pielęgnowania wartości

– punkty  4, 5 i 6 dotyczą realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych

– punkty 7, 8, 9 i 10 dotyczą organizacji pracy uczelni, która sprzyja rozwojowi jej społecznej odpowiedzialności

– punkty 11 i 12 dotyczą współpracy z interesariuszami.

W Deklaracji podkreślono również wagę współpracy środowiska naukowego z biznesem – dzięki niej możliwy jest rozwój badań naukowych i prac wdrożeniowych, które dają szansę rozwiązywania różnych problemy, także tych społecznych. Partnerstwo nauki i biznesu to podstawa rozwoju innowacyjności, co zostało wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wzajemne oddziaływanie tych środowisk może przynieść obydwu stronom wiele korzyści. Może także pozytywnie wpływać zarówno na społeczeństwo jak i środowisko naturalne.
SPOL ODP NAUKI KPF Adam Janikowski 1 s

SPOL ODP NAUKI KPF Adam Janikowski 3

SPOL ODP NAUKI KPF Adam Janikowski 2 sZdjęcia: KPF – Adam Janikowski