urzad marszalek

Pan Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskie gratuluje PSW

W dniu 27.09.2018 r. w Powiślańskiej Szkole Wyższej będzie gościł Wice Minister Zdrowia – Pan Janusz Cieszyński. Przedmiotem tego spotkania jest podpisanie umowy projektu na realizację projektu „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa”. Z tej okazji również otrzymaliśmy list od Pana Pawła Orłowskiego, który jest członkiem zarządu Województwa Pomorskiego Bardzo się cieszę, że Powiślańska Szkoła Wyższa będzie realizowała projekt „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dodatkową satysfakcją jest fakt, że poprzez, tzw. „marszałkowską” spółkę leczniczą Copernicus mogliśmy się niejako stać Państwa partnerem w tym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że dzięki projektowi PSW uda się w pewnej mierze niwelować negatywne skutki braku odpowiedniej ilości pielęgniarek/rzy w systemie ochrony zdrowia. Nie mam wątpliwości, że Państwo zapewnią najwyższą możliwą jakość kształcenia, z czego wydatnie skorzystają pomorskie podmioty lecznicze i pomorscy pacjenci. Życzę powodzenia w realizacji projektu i serdecznie gratuluję jego wysokiej oceny”.

urzad marszalek