“Pomimo zakłóceń wywołanych przez pandemię w sektorze akademickim w trakcie roku 2020, chcielibyśmy podzielić się naszą radością i wdzięcznością, że udało nam się pokonać wyzwania i wspólnie zrekonfigurować nasze strategie internacjonalizacji.
W ten sposób rok 2020 dał nam możliwość zamanifestowania naszego wspólnego zaangażowania we wspólne działania, które wdrożyliśmy.
Chcielibyśmy wyrazić nasze najszczersze uznanie za uczynienie roku 2020 owocnym rokiem współpracy.” – Tarlac Agricultural University, Philippines