Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyna Strzała – Osuch podpisała porozumienie z przedstawicielką firmy Arbonne Panią Katarzyną Warelich

W dniu 20.11.2019 r. Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyna Strzała – Osuch podpisała porozumienie z przedstawicielką firmy Arbonne Panią Katarzyną Warelich w siedzibie naszego partnera Studia Kosmetycznego New Look Paulina Perschke.

Porozumienie zakłada współpracę w dziecinach nauki i kształcenia w dziedzinie kosmetologii i dietetyki, a w szczególności w zakresie organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń oraz innych przedsięwzięć z zakresu kształcenia, nauki, promocji zdrowego stylu życia i zagadnień z zakresu kosmetologii i dietetyki, realizowania i wspierania wspólnych projektów edukacyjnych i społecznych, doskonalenia zawodowego pracowników uczelni, doskonalenia zawodowego studentów, w tym podwyższania jakości kształcenia na kierunku kosmetologia i dietetyka w postaci szkoleń / warsztatów i innych form przekazywania wiedzy w oparciu o politykę firmy Arbonne, realizacji wspólnych programów kształcenia, w zakresie prowadzonych kierunków i specjalności oraz studiów podyplomowych oraz. realizacji działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia dla studentów, kadry akademickiej i lokalnej społeczności.

Od początków swojego istnienia firma Arbonne opracowuje produkty, łącząc dary natury i przełomowe osiągnięcia nauki. Arbonne tworzy światowej klasy produkty w oparciu o najlepsze składniki roślinne i zaawansowaną wiedzę naukową. Celem  jest ciągłe ulepszanie i ocena obowiązujących zasad dotyczących stosowanych składników w ramach stale ewoluującego standardu doskonałości.

Kosmetologia to dziedzina bardzo dynamiczna, która proponuje innowacyjne metody w celu utrzymania zdrowej i młodo wyglądającej skóry.

Studenci kierunku kosmetologia mają szerokie możliwości dostosowywania profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań oraz do kształtującej się w trakcie studiów wizji kariery zawodowej.

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do zapisów na 3-letnie studia licencjackie na kierunku Kosmetologia. Rekrutacja na nowy rok akademicki rozpocznie się 1 kwietnia 2020 r.

arbonne 3

arbonne 2

arbonne 1