Niniejszym pragnę przekazać oficjalną informację, iż Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2022

jednogłośną decyzją przyznała

Powiślańskiej Szkole Wyższej
 

tytuł Laureata

i

  Złote Godło QI 2022

image001.png

w kategorii  QI SERVICES

za najwyższej jakości

“USŁUGI EDUKACYJNE “

Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Katedry Zarządzania Procesowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 bardzo wysoko oceniła zgłoszenie i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności Uczelni, zwłaszcza w zakresie najwyższej jakości usług edukacyjnych.

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International oraz Certyfikat sygnowany przez instytucje patronujące są potwierdzeniem najwyższej jakości, a Godło QI stanowi wymierny symbol w budowaniu i rozwijaniu pozytywnego wizerunku Uczelni.

Powislanska_Szkola_Wyzsza.png