Powiślańska Szkoła Wyższa miała przyjemność spotkać się z Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, Panem Tomaszem Kępskim.

Rozmowy dotyczyły otwarcia nowej grupy klinicznej oraz potencjalnej Klasy Patronackiej III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Liceum, o którym mowa, którego Dyrektorem jest Pan Łukasz Piasecki wyraziło chęć na podpisanie porozumienia dotyczącego Akademickiej Klasy Patronackiej.

Bądźcie czujni, jeszcze parę niespodzianek przed nami!