Szkolimy się dla Was ??
Chcieliśmy podzielić się z Wami informacją, że pracownicy dziekanatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej wzięli udział w dwudniowym 6. Ogólnopolskim Forum Dziekanatów, organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Forum w dużej mierze było poświęcone cyfryzacji uczelni, elektronicznego obiegu dokumentów oraz planów wdrożeń nowych rozwiązań. Omówione zostały również nowe funkcje programu POL-ON.
Mieliśmy tez okazję do wysłuchania wniosków z przeprowadzonych badań: „Nauczyciele akademiccy i administracja uczelni – wzajemne postrzeganie”, „Blaski i cienie pracy zdalnej i hybrydowej na uczelniach – raport z badania” oraz „Szkolenia a motywacja pracowników administracji – wstępne wyniki badań w ramach projektu Dialog”.
Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w Forum i z niecierpliwością czekamy na następne?.