Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że 7 czerwca 2022 r. podczas Walnego Zgromadzenia ASPHER Powiślańska Szkoła Wyższa została przyjęta w poczet pełnoprawnych członków tego stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że the Association of Schools of Public Health in the European Region (APSHER) jest kluczową, niezależną organizacją europejską, której celem jest wzmacnianie roli zdrowia publicznego poprzez poprawę kształcenia pracowników służby zdrowia.

Dzięki pełnemu członkostwu w tejże organizacji PSW zyskała m.in. możliwość:

– publikowania w czasopiśmie APSHER „Public Health Reviews”

– udziału w dorocznym spotkaniu rektorów i dziekanów szkół stowarzyszonych w ASPHER

– uczestniczenia studentów i młodych wykładowców w Forum Młodych Naukowców

– uzyskania stypendium ASPHER dla młodych wykładowców i studentów oraz stażu w ASPHER

– pełnej współpracy ze społecznością szkół zdrowia publicznego ASPHER

– uczestniczenia we wspólnych wydarzeniach APSHER

– głosowania podczas Walnego Zgromadzenia APSHER

– uczestniczenia w pracach grup roboczych

– uczestniczenia we wspólnych projektach