bardzo nam miło poinformować, o kolejnym SUKCESIE naszej Uczelni..

 

Szanowni Państwo,
bardzo nam miło poinformować, o kolejnym SUKCESIE naszej Uczelni. W wyniku postępowania akredytacyjnego (standardowo przeprowadzanego co trzy lata) przez KRAJOWĄ RADĘ AKREDYTACYJNĄ SZKÓŁ PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała rekomendacje do dalszego kształcenia ‼️? dla obu poziomów – studiów licencjackich oraz studiów magisterskich ‼️‼️‼️

Więc śpijmy spokojnie .. stale podnosząc jakość kształcenia dla dobra naszych STUDENTÓW i oczywiście ABSOLWENTÓW ‼️?‼️

Wielkie gratulacje dla kadry dydaktycznej, badawczo-dydaktycznej oraz administracyjnej Uczelni ?

 

UwagaUwaga