Czym jest AMEE

  • organizacją zrzeszającą nauczycieli, studentów, praktyków związanych z medycyną,
  • siecią współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami zaangażowanymi w edukację medyczną,
  • przestrzenią doskonalenia dla nauczycieli i studentów kierunków medycznych,
  • miejscem, w którym można dzielić się swoimi pomysłami, publikować swoje teksty związane z edukacja medyczną

AMEE organizuje webinaria, kursy, coroczne konferencje, wydaje poradniki, czasopisma.

Zachęcamy Nauczycieli i Studentów PSW związanych z naukami o zdrowiu do zapoznania się z możliwościami, jakie stwarza AMEE.

strona internetowa:

https://amee.org/home