To ogromne wyróżnienie dla Uczelni i polskiego środowiska pielęgniarskiego. Wszystkie zaakceptowane artykuły na tej konferencji zostaną opublikowane jako specjalny numer w czasopiśmie, które zostanie ogłoszone niedługo.

Misją PSW jest rozwijanie jakości opieki zdrowotnej na globalną skalę, dlatego współorganizacja tej konferencji to dla Uczelni wielki krok naprzód. Dzięki temu wydarzeniu będzie okazja do wspólnego budowania mostów między kulturami, wymiany najlepszych praktyk i wspierania rozwoju zawodowego pielęgniarek na całym świecie.

Zaprzaszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w University of Raparin w Iraku w dniach 23-24 października 2023.