pozyczki

Jest to ogólnopolski projekt to pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych, uruchomiony w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

pozyczkiOgólnopolski projekt „Pożyczki na kształcenie” to pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych, uruchomiony w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez partnerstwo Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Fundacji Fundusz Współpracy (operatorzy pożyczek).

Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100 000 zł, a kształcenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Pożyczkę możesz przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty.

W obecnym naborze pula środków, którą zaplanowano na pożyczki to kwota 12,5 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 31 maja 2018 r. lub do wyczerpania środków.

Kto może skorzystać?

Pożyczki są dostępne dla każdej pełnoletniej osoby, która pracuje (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią. Pożyczki są nieoprocentowane i nie wiążą się z dodatkowymi prowizjami czy opłatami za przyznanie pożyczki.

Efekty

W pierwszym naborze, który trwał w okresie wrzesień-listopad ubiegłego roku, przyznano ponad 1000 pożyczek o wartości ponad 7 mln zł. Główne rodzaje kursów, które wybierają pożyczkobiorcy to studia podyplomowe, e-learning (głównie IT), kursy językowe (głównie angielski, ale także chiński i norweski).

W ramach usprawnień i modyfikacji systemu przyznawania pożyczek wprowadzono szereg udogodnień dla uczestników – m.in. mechanizmy ułatwiające uzyskanie pożyczki przez osoby pozostające bez zatrudnienia jak też upraszczające sam proces ubiegania się o pożyczkę.

Jak to zrobić?

  • – Wejdź na stronę www.inwestujwrozwoj.pl (na stronie znajdziesz też: regulamin udzielania pożyczek, wzory umowy, wymagane dane i dokumenty do wniosku).
  • – Załóż konto (wymagane jest tylko podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail).
  • Wypełnij wniosek on-line i czekaj na pozytywną decyzję!

Kwota przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Ciebie formy kształcenia. Możesz otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 20% umorzenia, a w szczególnych przypadkach nawet 25%.

Źródło: www.ngo.pl