Serdecznie zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „ Prawo autorskie z perspektywy studenta i badacza”, organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2021.

Wśród prelegentów znajdują się wybitni znawcy dziedziny i doświadczeni naukowcy oraz praktycy Wydziału Prawa i Administracji  UG oraz sędziowie SR i SO w Gdańsku: prof. hab. Maciej Barczewski, prof. dr hab. Sławomir Steinborn, dr Łukasz Kodłubański, SSO Ewa Szarmach, SSR Karolina Kozłowska, dr Małgorzata Węgrzak, dr hab. Jacek Potulski.


Wydarzenie ma dydaktyczny charakter. Jego celem jest przekazanie odbiorcom podstawowej wiedzy o prawie autorskim, środkach ochrony praw autorskich i wieloaspektowych konsekwencjach ich naruszenia (karnych, cywilnych i dyscyplinarnych). Wydarzenie jest skierowane do studentów wszystkich kierunków, wydziałów i uczelni. Prawo autorskie ma zastosowanie w całym okresie studiowania (prace zaliczeniowe, prezentacje i referaty na zajęcia w oparciu o źródła, obcowanie z cudzymi opracowaniami w bibliotece, składanie pracy dyplomowej). Te obszary będą stanowić główną oś prowadzonych rozważań.

Z wydarzenia skorzystają także pracownicy dydaktyczni oraz naukowi, albowiem znajomość i przestrzeganie prawa autorskiego jest warunkiem rzetelności prowadzonych badań i publikacji własnych opracowań.

Webinarium odbędzie się na platformie MS Teams. Z uwagi na ograniczoną wydolność serwerów, liczba miejsc jest limitowana. W celu zgłoszenia chęci udziału należy wysłać wiadomość na adres mailowy: sem.prawo.autorskie@gmail.com. W odpowiedzi przesłany zostanie link do spotkania i instrukcja dołączenia.


Wydarzenie obejmuje 3 panele:

I – panel wstępny obejmie podstawowe informacje. Czym jest utwór, jakie istnieją rodzaje praw autorskich, jaki jest czas ich trwania.  Na jakich zasadach można wykorzystywać cudzy utwór, szczególnie będąc studentem oraz, czy można kserować książki w bibliotece, czy wykład można nagrywać oraz jakie istnieją umowy dotyczące praw autorskich (np. licencje, umowy o przeniesienie praw itp.), jak i czy wszystkie prawa autorskie można przenieść na inną osobę.

II – panel obejmie zagadnienia procesowe związane z naruszeniem prawa autorskiego. Będzie dotyczył tego, jak można bronić się przed naruszeniem praw autorskich, jakie są konsekwencje naruszenia praw autorskich innych osób, oraz jakie problemy występują przy dochodzeniu praw na drodze sądowej.

III – panel końcowy obejmie sposoby, które wykorzystują uczelnie aby radzić sobie ze zjawiskiem plagiatu. Czym jest zjawisko ghostwriting i guestauthorship? Jak działają mechanizmy antyplagiatowe wykorzystywane do sprawdzania prac dyplomowych? Jak często plagiat jest wykrywany i od czego to zależy? Jak wygląda postępowanie przed uczelnianą komisją dyscyplinarną? Jakie sprawy najczęściej komisja rozpatruje?.