Program im. prof. Walczaka skierowany jest do lekarzy i naukowców z obszarów: kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii, chorób zakaźnych

Program im. prof. Walczaka skierowany jest do lekarzy i naukowców z obszarów: kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii, chorób zakaźnych, którzy są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej; są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami oraz posługują się biegle językiem angielskim. Program umożliwia wyjazdy do najlepszych ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na okres od 3 do 6 miesięcy. Program im. Walczaka jest wspólną inicjatywą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Zdrowia. Wnioski przyjmowane są do 31 marca 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

NAWA ProgramWalczaka