Szanowni Państwo,

dzięki uprzejmości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mamy możliwość przedstawić Państwu projekt edukacyjny ,,Akademia PARP”.

Celem Akademia PARP – portalu e-learningowego, uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i działającego pod adresem
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na portalu PARP zarejestrowało się już blisko 50 tysięcy osób, które uzyskały ponad 40 tysięcy certyfikatów potwierdzających odbycie kursów.

Dotychczas w ramach Akademii opublikowano 32 kursy pogrupowane w pięciu obszarach tematycznych: ,,Finanse”, ,,Marketing”, ,,Prawo”, ,,Zarządzanie”, ,,Kompetencje”.
oferta edukacyjna Akademii jest stale poszerzania, również przy udziale jej użytkowników, którzy mogą przesyłać propozycje nowych kursów oraz recenzować te, które
zostały już opublikowane.

Oferta PARP, skierowana w pierwszym rzędzie do przedsiębiorców, może natomiast stanowić dla Państwa ciekawy materiał wspierający oraz uzupełniający proces nauczania akademickiego. Kursy Akademii PARP mogą być szczególnie przydatne dla studentów kierunków innych niż ekonomiczne, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z obszaru zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Serdecznie zatem, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcamy Państwa do pogłębiania wiedzy