„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych…”

 Szanowni Państwo,
Drodzy Dydaktycy i Studenci ‼️
przekazujemy informację, może będziecie zainteresowani, albo zainteresujcie swoich przełożonych w podmiotach leczniczych‼️

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest do:
?Podmiotów leczniczych w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.
?Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach zobowiązane są do posiadania aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W Szkoleniach uczestniczyć mogą Pracownicy zatrudnieni przez podmiot niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku gdy w skład podmiotu wchodzi więcej niż jeden zakład, to każdy z zakładów może zarejestrować się na szkolenie jako osobny podmiot pod warunkiem, że posiada indywidualny 14 cyfrowy nr REGON.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Więcej informacji na stronie: https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/