Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu kolejną już publikację naszej Uczelni w ramach “Powiślańskich Studenckich Zeszytów Naukowych. Przedmiotem publikacji są wybrane referaty studentów, wygłoszone na II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „System ochrony zdrowia wobec pandemii SARS-CoV2”, Kwidzyn 2021. Pozycja ta stanowi kolejną, zbiorową pracę środowiska studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej a także wielu innych Uczelni.

Tematyka niniejszego opracowania jest zróżnicowana, tak, jak zróżnicowane są zainteresowania studentów, a także reprezentowane przez nich obszary nauki, oscyluje, jednakże wokół głównej tematyki konferencji jakim jest pandemia koronowirusa SARS-CoV2. Niezmiernie cieszy fakt publikacji, po raz drugi w historii Uczelni zeszytów studenckich w języku obcym. To ważny krok ku jeszcze bardziej efektywnej internacjonalizacji, jak również podniesienia efektów uczelnia się.

Wydaje się, iż układ zagadnień poruszonych w publikacji stanowi logiczne odbicie zmian, które w wyniku pandemii koronawirusa zaszły i stale zachodzą we współczesnym świecie oraz aktualnych problemów, z jakimi musi się on borykać. Należy wyrazić nadzieję, iż niniejsza praca zainteresuje szerokie grono młodzieży, studentów oraz specjalistów, związanych z najróżniejszymi dziedzinami życia naszego kraju.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, zaangażowanym w powstanie niniejszej publikacji oraz wspierających rozwój Powiślańskiej Szkoły Wyższej, w tym realizację Międzynarodowych Konferencji Studenckich, które mam nadzieję odbywać się będą rokrocznie, zrzeszając coraz więcej studentów różnych – krajowych i międzynarodowych uczelni, pod auspicjami Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

> Link do publikacji