Możemy pochwalić się działającym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Podstawą działalności są wykłady, które odbywają się zazwyczaj kilka razy w miesiącu.