Uroczystość wręczenia dyplomów licencjackich aabsolwentom studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału zarządzania Powiślańskiej Szkoły Wyższej odbyło sie 4 września.