Dzieje się w Powiślańskiej, oj dzieje się

Dzieje się w Powiślańskiej, oj dzieje się … wspaniale
Spieszymy z informacją, iż nasza Uczelnia podpisała umowę o realizacji studiów “double diploma” na kierunku Ekonomia (w języku angielskim) z Państwową budżetową instytucją edukacyjną szkolnictwa wyższego regionu moskiewskiego “Leonov Moscov Region University of Technology” (UNITECH).
Będzie to niewątpliwie szansa na zacieśnienie współpracy, na realizację wspólnych projektów i różnorodnych inicjatyw, a także na bliższe poznanie się, już czekamy na naszych rosyjskich studentów.