Powiślańska Szkoła Wyższa wzięła udział w webinarze dotyczącym działalności…

Powiślańska Szkoła Wyższa wzięła udział w webinarze dotyczącym działalności KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWY OECD ds. ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU JAKO PRZYKŁADU MECHANIZMU ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
? Celem webinaru było zapoznanie odbiorców z polskim Krajowym Punktem Kontaktowym OECD (KPK OECD) ds. odpowiedzialnego biznesu, w tym: przedstawienie informacji o strukturze KPK OECD, procedurze postępowania przed KPK OECD, ale również omówiono prowadzone w ostatnim czasie sprawy oraz przedstawiono podstawowe informacje o tym jak złożyć zawiadomienie o potencjalnym naruszeniu wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
? Przedstawiono także takie tematy/ pytania jak: Standardy odpowiedzialnego biznesu w OECD, Wdrażanie polityk w zakresie CSR/RBC, Alternatywne metody rozwiązywania sporów, Mechanizmy skargowe, Jak wypełnić formularz zawiadomienia do polskiego KPK OECD? oraz Składanie zawiadomień dotyczących naruszeń Wytycznych OECD w praktyce KPK OECD w innych krajach.

Jeśli ktoś byłby zainteresowany, do czego bardzo mocno zachęcamy, poniżej prezentujemy link, gdzie można obejrzeć powtórkę z tego wydarzenia:
?http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/webinar-kpk-oecd/