Szanowni studenci 3 roku kierunku Pielęgniarstwo,
 
Szanowni studenci 3 roku kierunku Pielęgniarstwo,
 
pragnę przekazać Państwu wiążącą informację na temat Waszej rekrutacji na studia II stopnia w naszej Uczelni.
Nie trzeba Państwa przekonywać, że stanowicie dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej grupę priorytetową.
Decyzją władz Uczelni zostaniecie Państwo przyjęci na studia w pierwszej kolejności bezpośrednio po obronie,
jeśli tylko wyrazicie wolę studiowania w PSW.
 
 
 dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich