Dzień 1 Rano

Powitaliśmy naszych zagranicznych gości na kolejnym już, czwartym International Week, organizowanym przez naszą Uczelnię i naszych niezawodnych Partnerów. Mamy przyjemność i zaszczyt gościć ponad 60 przedstawicieli uniwersytetów z wielu krajów Europy i Świata, w tym uczestniczących fizycznie: 1. Universum College, Kosovo 2. Canadian Institute of Technology, Albania 3. Al-Zaytoonah University, Jordania 4. University of Raparin, Irak 5. Al-Hussein Bin Talal University, Jordania 6. International Business School, Bułgaria 7. Anadolu University, Turcja 8. Giresun University, Turcja 9. European University of Tirana, Albania 10. Daffodil International University, Bangladesz 11. International Burch University, Bośnia i Hercegowina 12. University of Donja Gorica, Czarnogóra 13. Karaganda Buketov University, Kazachstan 14. Modern University for Business and Science, Liban 15. Free International University, Mołdawia 16. Al-Quds University, Palestyna 17. University of Sousee, Tunezja 18. “Aleksandër Moisiu” University, Albania 19. Ordu University, Turcja 20. Institut Supérieur des Etudes Technologiques du KEF, Tunezja 21. Ardahan University, Turcja 22. Namangan State University, Uzbekistan 23. Mouloud Mammeri University (UMMTO) of Tizi-Ouzou, Algieria 24. University of Hassiba Benbouali, Algieria 25. Armenian National Agrarian University, Armenia 26. Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Maroko 27. Poltava University of Economics and Trade, Ukraina.

Jest międzynarodowo, międzykulturowo, kolorowo i ekscytująco. Zapraszamy do naszych relacji z poszczególnych dni.


We welcomed our foreign guests to another fourth International Week, organized by our University and our reliable Partners. We have the pleasure and honor to host more than 60 representatives of universities from many countries in Europe and the World, including physically participating: 1. Universum College, Kosovo 2. Canadian Institute of Technology, Albania 3. Al-Zaytoonah University, Jordan 4. University of Raparin, Iraq 5. Al-Hussein Bin Talal University, Jordan 6. International Business School, Bulgaria 7. Anadolu University, Turkey 8. Giresun University, Turkey 9. European University of Tirana, Albania 10. Daffodil International University, Bangladesh 11. International Burch University, Bosnia and Herzegovina 12. University of Donja Gorica, Montenegro 13. Karaganda Buketov University, Kazakhstan 14. Modern University for Business and Science, Lebanon 15. Free International University, Moldova 16. Al-Quds University, Palestine 17. University of Sousee, Tunisia 18. “Aleksandër Moisiu” University, Albania 19. Ordu University, Turkey 20. Institut Supérieur des Etudes Technologiques du KEF, Tunisia 21. Ardahan University, Turkey 22. Namangan State University, Uzbekistan 23. Mouloud Mammeri University (UMMTO) of Tizi-Ouzou, Algeria 24. University of Hassiba Benbouali, Algeria 25. Armenian National Agrarian University, Armenia 26. Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco 27. Poltava University of Economics and Trade, Ukraine.

It’s international, intercultural, colorful and exciting. Check out our reports from each day.

Dzień 1 Wieczór

Pierwszego dnia International Week po południu odbyło się spotkanie uczestników International Week na ROD im. Wł. Sikorskiego, gdzie każdy mógł spróbować swoich sił i ulepić własne, polskie pierogi Próbowaliśmy też specjałów, które przygotowały Panie z ROD. Spotkanie sprzyjało integracji uczestników z pracownikami PSW

The first day of International Week in the afternoon there was a meeting of participants of International Week on garden plots, where everyone could try to make pierogi We also tried the specialties that the ladies from garden prepared. The meeting was conducive to the integration of participants with PSW employees.

Dzień 2 Rano

Drugi dzień International Week upłynął pod znakiem szkoleń i dyskusji, które dotyczyły programu Erasmus+ Uczestnicy dzielili się doświadczeniami swoich uczelni, a także poruszono kwestie nowych projektów, zarówno projektów międzynarodowych, jak również naukowych. Przygotowaliśmy także pokazy w naszym Centrum Symulacji Medycznych – dziękujemy naszym Wykładowcom i Studentom – super .

The second day of International Week was marked by trainings and discussions concerning the Erasmus + program The participants shared their university experiences and also raised the issues of new projects. We have also prepared a show in our Simulation Center – our Teachers and Students were, as always the best

Dzień 2 Wieczór

Drugiego dnia w ramach International Week Powiślańskiej Szkoły Wyższej to także wieczorową porą niesamowicie pełne energii spotkanie na dziedzińcu zamku kwidzyńskiego z naszym lokalnym zespołem “Powiślanki” Były tańce, śpiewy rewelacyjny nastrój nie opuszczał naszych zagranicznych gości.

Second day, as part of International Week of Powiślański University, was an amazing and full of energy meeting in the courtyard of the Kwidzyn castle with our local folk group “Powiślanki”. There were dances, songs sensational mood did not leave our foreign guests.

Dzień 3

Trzeci dzień International Week’22 to czas Higher Education Fair, który zorganizowaliśmy w Powiślańskiej w Gdańsku. Uczelnie przygotowały swoje stoiska, na których nie zabrakło nawet lokalnych przysmaków (było nawet wino z Tunezji ). Panel dyskusyjny „Edukacja w mieście, stawiającym na jakość życia” w którym udział wzięli prof. dr hab. Grzegorz Górski, Rektor Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu, dr Tomasz Kalinowski, doradca Rektora Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych oraz dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW, Prorektor ds. rozwoju i współpracy spotkał się z uznaniem wszystkich uczestników. Żeby nie zabrakło akcenty zabawowego zorganizowaliśmy foto budkę  , która okazała się hitem . Goście mieli także okazję zwiedzić Gdańsk, co zaowocowało wyrobieniem ponad 17 tysięcy kroków . Zachwytom nie było końca


The third day of International Week’22 was the time of the Higher Education Fair, which we organized in Powisleńska in Gdansk. The universities prepared their stands, which did not lack local delicacies (there was even wine from Tunisia ). The panel discussion “Education in a city with a focus on quality of life,” which included Prof. Dr. Grzegorz Górski, Rector of the Jagiellonian College in Toruń, Dr. Tomasz Kalinowski, advisor to the Rector of the Sopot Academy of Applied Sciences, and Dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Prof. PSW, Vice Rector for Development and Cooperation, was appreciated by all participants. In order not to run out of fun accents we organized a photo booth , which turned out to be a hit . Guests also had the opportunity to visit Gdansk, which resulted in the making of more than 17 thousand steps . There was no end to the delight .

Dzień 4

Czwarty dzień International Week’22 spędziliśmy w Toruniu, gdzie znajduje się kolejna siedziba Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Czas upłyną pod znakiem szkoleń, warsztatów i dyskusji z zakresu budowania zespołu, procesów motywacyjnych, efektywności zarządzania czasem, metod rozwiązywania konfliktów w organizacjach oraz wspólnych działań badawczych. Wszyscy uczestnicy z zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy czynnie uczestniczyli w spotkaniu.


We spent the fourth day of International Week’22 in Torun, where another Powislańska Higher School is located. The time passed with trainings, workshops and discussions on team building, motivational processes, time management efficiency, conflict resolution methods in organizations and joint research activities. All participants actively participated in the meeting with commitment and smiles on their faces.

Dzień 5

Ostatni – 5 dzień International Week’22 to czas konferencji, sesji i prezentacji naukowych i studenckich. Podczas spotkania w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Kwidzynie odbyła się także uroczystość nadania władzy studentom przez Rektora PSW i Burmistrza Miasta Kwidzyn. Towarzystwo było zacne, atmosfera miła, a pozytywne nastawienie nikogo nie opuszczało.

Relacja na zdjęciach.


The last – 5th – day of International Week’22 was a time of conferences, sessions and presentations of scientific and student activities. During the meeting at the Industrial and Technological Park in Kwidzyn, there was also a ceremony of conferring power to the students by the Rector of PSW and the Mayor of the City of Kwidzyn. The company was respectable, the atmosphere was pleasant, and the positive attitude did not leave anyone.

Photo coverage.