spiro3

08 czerwca 2018 r. rozpoczął się Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego, organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie bierze udział 38 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

spiro3

Spiro2