W tym tygodniu pracownik Powiślańskiej Szkoły Wyższej odbywa mobilność pracowniczą w ramach programu Erasmus+ w Rumunii, u naszego partnera Ovidius University of Constanta.

Przesyłamy kilka zdjęć ze spotkań oraz szkoleń wykonywanych podczas mobilności.

To pierwsza mobilność tego pracownika, ale na pewno nie ostatnia!