Jako że Samodzielny Zespolony Publiczny ZOZ w Brodnicy jako placówka z, którą Powiślańska Szkoła Wyższa współpracuje jest bliska naszym sercom to nie mogło ich zabraknąć podczas planowania świątecznych spotkań
Pani Rektor Beata Pawłowska odwiedziła także ten podmiot by na ręce Pana Dyrektora Dariusza Szczepańskiego złożyć drobny upominek oraz osobiście w imieniu wszystkich pracowników PSW złożyć serdecznie życzenia świąteczne. Liczymy na dalszą współpracę i jeszcze raz dziękujemy ?