19 kwietnia 1991 roku uchwalono ustawę, na mocy której został powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych.
Reprezentuje on obecnie najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne!

Jubileusz 30-lecia przypada niestety w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Powiślańska Szkoła Wyższa, doceniając pracę całego środowiska składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości i spokoju ?

?Na Pałac Kultury i Nauki Warszawa oraz Warsaw Spire zostaną dziś wyświetlone czepki pielęgniarek i położnych! Wypatrujcie!

30lat