z cyklu: Sprawiedliwa elektronika

Szanowni Państwo, dnia 18.06.2020 r. nasza Powiślańska Szkoła Wyższa brała udział w seminarium eksperckim z cyklu: Sprawiedliwa elektronika. Tematem spotkania były ” Zrównoważone zamówienia publiczne, jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów”, a organizatorami wydarzenia był Instytut Wydawniczy “Książka i Prasa” we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), “Le Monde Diplomatique edycja polska”.

Seminarium eksperckie było podzielone na dwa moduły: I- dotyczył społecznej odpowiedzialności uczelni i etosu uniwersyteckiego, a sprawiedliwa elektronika i zamówienia publiczne- etyczne i praktyczne odniesienia, II- nosił nazwę- Od idei do praktyki- czyli jak poprzez zamówienia publiczne elektronika może stać się bardziej sprawiedliwa.

Głównym celem seminarium było pogłębienie wiedzy oraz świadomości, dotyczącej zrównoważonych zamówień publicznych, wskazanie i omówienie narzędzi umożliwiających uwzględnienie kwestii społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz zainspirowanie do wypracowania i wprowadzania bardziej zrównoważonego podejścia do zamówień publicznych na polskich uczelniach wyższych poprzez pokazanie i omówienie dobrych praktyk oraz refleksje nad możliwością ich implementacji.

A Wy co sądzicie czy kwestie społeczne powinny znaleźć swoje oblicze w zamówieniach publicznych?