Nowy model oceny programowej był tematem seminarium zorganizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną

Dnia 9 maja 2017 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej odbyło się seminarium organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną na temat nowego modelu oceny programowej. Powiślańską Szkołę Wyższą reprezentowała Pani Dorota Jaworska – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa oraz Pani Katarzyna Słomska – Kierownik Dziekanatu.

Podczas spotkania poruszano kwestie zmian prawnych dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego, które mają wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia. Podczas dyskusji podzielono się praktycznymi rozwiązaniami najczęściej występujących dylematów na uczelniach. Wszelkie zmiany zmierzają upraktycznieniu kształcenia w warunkach studiów I stopnia co bardzo nas cieszy, bowiem PSW kładzie nacisk aby studenci kształceni byli na profilach praktycznych przez najlepszych praktyków  z otoczenia społeczno-gospodarczego.