W dniu wczorajszym odbyła się sesja wyjazdowa Rady i Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w obecności Pana Ministra Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysława Czarnka. Uczestnicy spotkania zapoznali się z obecną infrastrukturą badawczo-dydaktyczną jednostki oraz planowanymi inwestycjami Collegium Medicum, w kontekście uruchomienia kierunku lekarskiego. Zwiedzili także Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych i pracownie dydaktyczne oraz wzięli udział w prezentacji wirtualnego stołu anatomicznego.🙂

▶Powiślańska Szkoła Wyższa w osobie dr Katarzyny Strzała-Osuch, prof. PSW miała możliwość zaprezentowania opracowania „Kształcenie lekarzy w Polsce, w kontekście ich deficytu”, wskazując jednoznacznie na konieczność natychmiastowej ingerencji w obecny system kształcenia w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz potrzeb kadrowych systemu ochrony zdrowia.

▶Opracowanie spotkało się z pozytywnym przyjęciem, a dyskusje dotyczyły m.in. uruchomienia kształcenia lekarzy w uczelniach zawodowych, do czego przygotowuje się także nasza Uczelnia, dodała Katarzyna Strzała-Osuch.

▶Szef MEiN wskazał na deficyt kadry lekarskiej, który może sięgać nawet 60 tys. – Zatem jedyną drogą, by ten niedobór kadry uzupełnić, jest otwieranie kierunków lekarskich wszędzie tam, gdzie mogą być one utworzone, czyli wszędzie tam, gdzie jest potencjał do ich utworzenia – mówił minister. Dodał też, że Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje ścisłą współpracę w tym obszarze, widząc żywotne potrzeby Państwa Polskiego.

🌐https://www.youtube.com/watch?v=gbP_jjLGtOk