Wczoraj z powodzeniem zakończył się specjalistyczny kurs dedykowany dla Pielęgniarek i Położnych.

Wszyscy 32 osoby biorące udział w szkoleniu zdały końcowy egzamin i otrzymały zaświadczenie pozytywnego ukończenia kursu. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach, kursach, studiach i innych procesach kształcenia realizowanych przez Powiślańską Szkołę Wyższą.