Kilka dni temu za pomocą narzędzia Zoom…

Spieszymy się chwalić! Kilka dni temu za pomocą narzędzia Zoom odbyło się spotkanie online pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i przedstawicielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie mające na celu omówienie zagadnień związanych z uczestnictwem w programie Erasmus+.

Na spotkaniu obecni byli:
• Pani Paulina Osuch – Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
• Pani Karolina Korczyńska (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP)

Podsumowanie najważniejszych punktów spotkania:

1. Pani Paulina przedstawiła doświadczenie uczelni w programie Erasmus+ w projektach dotyczących mobilności:
• Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) bierze udział w projektach Erasmus+ od ok. roku 2004.
• PSW realizuje projekty zarówno w KA103 jak i KA107, w chwili obecnej – 5 projektów. Najczęstsza współpraca odbywa się z Turcją, Litwą, Hiszpanią, Serbią (akcje KA103) oraz z Jordanią, Algierią i Indiami (akcje KA107). PSW odbywa średnio ok. 100 mobilności na rok.

2. Przyszłość woj. pomorskiego w programie Erasmus, rekomendacje
• Dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie warsztatów/spotkania networking’owego skupiających różne uczelnie wyższe z Polski (i w drugim etapie zagraniczne) w celu dzielenia się doświadczenia realizacji projektów z różnych Akcji Programu Erasmus+.