Zapraszam Państwa do zapoznania się z najnowszym spotem dotyczącym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.