Szanowni Państwo, dnia 19.05.2020 Powiślańska Szkoła Wyższa brała po raz kolejny udział w internetowym spotkaniu organizowanym przez Global Forum On Responsible Business Conduct, w ramach naszej działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Sesja otwarcia- poruszyła tematy odpowiedzialności biznesowej w świecie post- COVID, eksperci opowiadali jak epidemia COVID- 19 zakłóciła działalność i ujawniła poważne słabości gospodarki.

Sesja pierwsza nosiła tytuł- Innowacyjne zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnych odpornych łańcuchów dostaw- Kryzys COVID- 19 wywołał wiele pytań na temat systemowych słabych punktów RBC (Real Business Cycle) w globalnych łańcuchach dostaw związanych z warunkami pracy i gotowością na wypadek katastrofy. Zostało omówione w jaki sposób RBC, poprzez ciągłe zaangażowanie dostawców i pracowników, może budować stabilniejsze, silniejsze oraz odporniejsze łańcuchy dostaw.

Ostatnia sesja – Rola odpowiedzialnego postępowania w czasach kryzysu. W tej sesji poruszono standardy RBC, które określają oczekiwanie społeczne, że firmy/instytucje, w tym Uczelnie przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i większej społecznej odpowiedzialności w swojej działalności. Mówcy opowiadali w jaki sposób wytyczne OECD ( Organistation for Economic Cooperation and Development) dla przedsiębiorstw wielonarodowych i inne międzynarodowe standardy RBC mogą pomóc w rozwiązaniu problemu kryzysu COVID- 19 i przyczynić się do zapobiegania przyszłym kryzysom.
Nasza Uczelnia jest świadoma potrzeb społecznych, a swoim działaniem, w tym działaniem projektowym zaspokaja wiele z nich, w tym tych w obszarze edukacji przede wszystkim. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, jak wiele pracy jeszcze przed nami !!!