Serdecznie zapraszamy studentów I roku na spotkanie organizacyjne w roku akademickim 2021/2022 które odbędzie się 1 października br:
– Studenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie – Aula PSW godzina 15:00
– Studenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej filia w Gdańsku – Aula audytoryjna Organika Trade
ul. Heweliusza 11, godzina 15:00