Szanowni Państwo,
za nami bardzo ciekawe spotkanie w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP 4 – Obszaru Zdrowie “Różne podejścia w rozwoju kompetencji w zakresie telemedycyny”. Powiślańska Szkoła Wyższa reprezentowana była przez mgr Marcina Suchoparskiego i dr Katarzynę Strzała-Osuch. Wniosek ogólny – rozwój tele-medycyny i tele-opieki jest bardzo ważny dla nas jako społeczeństwa, ważny zarówno w sferze zdrowia, w tym ratowania życia, ale także w sferze edukacji. Wdrażanie technologii usprawniających czy ulepszających nasze poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego jest bardzo ważną drogą rozwoju dla obu obszarów. Należy, jednakże pamiętać, iż rozwój technologii i kompetencji tele .. nie powinien nam zastąpić kontaktu z drugim człowiekiem, w tym z kadrą systemu ochrony zdrowia czy kadrą akademicką.

Bardzo dziękujemy naszym gospodarzom – Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza za zaproszenie, a naszym współrozmówcą za ciekawą dyskusję.