Budżet Horyzontu Europa, czyli ramowego programu UE na badania i innowacje na lata 2021-2027 jest rekordowy i wynosi około 95,5 mld euro. Projekty zgłaszać można jako konsorcjum międzynarodowe lub osoba indywidualna. Horyzont Europa daje szerokie możliwości finansowania rozwoju naukowego. O granty indywidualne mogą ubiegać się osoby będące na różnych etapach kariery naukowej, także osoby przed studiami doktoranckimi lub po doktoracie.

Wszelkie czynności związane z ubieganiem się i realizacją grantu z Horyzontu Europa przeprowadzisz na portalu Funding & tender opportunities. Tam m.in. znajdziesz informacje o ogłaszanych konkursach, założysz indywidualne konto, złożysz wniosek, zaraportujesz realizację projektu, zarejestrujesz się jako ekspert Komisji Europejskiej.

Link do portalu Funding & tender opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

grafika 1 Funding&tenders.png

Więcej informacji na temat pozyskiwania środków z programu Horyzont Europa uzyskasz na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/dla-poczatkujacych

logotyp_KPK.jpg

Po wsparcie można zgłaszać się do Horyzontalnego Punktu Kontaktowego dla Makroregionu Polski Północnej, którego liderem jest Politechnika Gdańska. Znajduje się on przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Pracownicy dostępni są pod numerami tel.

58 347 24 12; 58 348 66 52; 58 348 60 58 lub poprzez email proeuro@pg.edu.pl