Odebraliśmy certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” dla kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Kochani, mamy przyjemność ogłosić, iż odebraliśmy certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” dla kierunku PIELĘGNIARSTWO, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 10 marca 2020 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.
Konkurs “Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.
 
-Akredytując kierunki studiów w naszym programie, ocenianymi między innymi czy program kształcenia jest dostosowany do wyzwań rynku pracy, przewiduje oryginalne treści i efekty uczenia się, a jego realizacja odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych – tłumaczy Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat „Studia z Przyszłością” potwierdza wysoką jakość kształcenia, a przy okazji stanowi cenny atut marketingowy pozwalający wyróżnić się uczelniom na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i budować wizerunek certyfikowanego kierunku jako nowoczesnego, innowacyjnego, atrakcyjnego dla kandydatów na studia.