logo POMORSKIE kolor

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2018/2019

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki 2018/2019, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Gorąco zachęcamy studentów, którzy spełniają warunki Regulaminu do aplikowania o stypendium do dnia 24 października 2018 roku.

logo POMORSKIE kolor

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III „Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium”). 

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium kończy się w dniu 24 października 2018 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).

Miejsce składania wniosków:

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.   

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: https://drg.pomorskie.eu/-/ruszyl-nabor-wnioskow