Spotkanie dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych odbyło się 21.04.2017 r. w Warszawie

W dniu 21 kwietnia 2017 r. przedstawicielka Powiślańskiej Szkoły Wyższej Izabela Oleszczak – Dawert uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym, organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, które odbyło się w Warszawie.
Celem spotkania było zapoznanie się z funkcjonalnością działania Systemu oraz omówienie kwestii organizacyjnych. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrożenie Systemu.

Spotkanie umożliwiło zapoznanie się z systemem, który zostanie uruchomiony już 01.05.2017 r. 

szkolenie 21 04 17 2

szkolenie 21 04 17 1