dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo…

 Szanowni Państwo, drodzy Studenci i Wykładowcy, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w poczuciu obowiązku chcielibyśmy określić bezpieczne, dla nas wszystkich zasady obowiązujące w sferze kontaktów z pracownikami administracyjnymi Uczelni:

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem administracyjnym Uczelni, bardzo prosimy dla Państwa i naszego bezpieczeństwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny/e-mailowy/ poprzez WD w celu ustalenia formy załatwienia sprawy.

W przypadku konieczności przesłania dokumentacji, Uczelnia przyjmuje za wystarczające uwierzytelnienie wykorzystanie adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej. W przypadku konieczności złożenia oryginału dokumentu, zaleca się przesłanie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym poprzez skrzynkę nadawczą E-puap bez wymogu przesłania dokumentu podpisanego własnoręcznie; możliwe jest także dostarczenie dokumentów pocztą lub kurierem.

W przypadku kiedy kontakt osobisty z pracownikiem administracyjnym Uczelni uznają Państwo jednak za konieczny, prosimy Państwa do zachowania wszelkich środków ostrożności, mając na uwadze liczebność studentów przebywających na Uczelni chcielibyśmy Państwa bardzo uczulić na następujące zasady bezpieczeństwa:
1. W pomieszczeniu administracyjnym Uczelni może przebywać, poza pracownikiem/ pracownikami administracyjnymi wyłącznie jedna zainteresowana osoba. Nie należy przekraczać strefy oddzielonej pleksi, a dokumenty zostawiać w specjalnie oznaczonych pojemnikach na dokumenty, dokumenty przekazywane do dziekanatu/kwestury/punktu informacyjnego/kancelarii/rektoratu powinny być uprzednio dezynfekowane (zostaną poddane kwarantannie przez 24h).
2. Prosimy Państwa o nie tworzenie kolejek do danego biura Uczelni, a w razie takiej potrzeby zachowanie stosownej odległości, natomiast w przypadku Dziekanatu stosowanie się do oznaczeń
3. W okresie pandemii ustala się nowe godziny otwarcia poszczególnych działów administracyjnych Uczelni dla studentów (piątki po południu / soboty / niedziele w terminach zjazdów), wg poniższego schematu (grafik dostępny jest na stronie Uczelni):
a) Dziekanat:
• Piątki-mgr Aleksander Pietuszyński, lic. Mariola Mantey-Lewkowicz, Beata Szaflik, Monika Goska- wg harmonogramu,
• Soboty- mgr Aleksander Pietuszyński, lic. Mariola Mantey-Lewkowicz, Beata Szaflik, Monika Goska- wg harmonogramu,
• Niedziele- mgr Aleksander Pietuszyński, lic. Mariola Mantey-Lewkowicz, Beata Szaflik, Monika Goska- wg harmonogramu.
b) Kwestura:
• Piątki-Justyna Muchowska-Jastrząb, Jolanta Rospierska- wg harmonogramu,
• Soboty- Justyna Muchowska-Jastrząb, Jolanta Rospierska- wg harmonogramu.
c) Kancelaria:
• Piątki- Anna Balicka,
• Soboty- mgr Natalia Parus, Kanclerz.
d) Rektorat:
• Poniedziałki- dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. rozwoju i współpracy,
• Piątki- prof.-dr hab. Krystyna Strzała, Rektor PSW,
• Soboty- dr Beata Pawłowska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.